Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy
på Direkt Logistik & Transport Sverige AB

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

Samtliga ansvariga inom Direkt Logistik & Transport Sverige AB ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

På Direkt Logistik & Transport Sverige AB eftersträvas

Mål för företagets miljöarbete

Tidsbestämda mål vid förverkligande av arbetsmiljöpolicy

Följande miljöarbete pågår 2021

© 2024Direkt Logistik & Transport Sverige AB