Välkommen till DLT

Vart du vill när du vill!

Direkt Logistik & Transport Sverige AB hjälper dig med all transport i Sverige. För oss är det viktigt med en bra arbetsmiljö, trafiksäkerhet & kvalitet och miljö.

Vart du vill när du vill!

Vi erbjuder inrikestransporter,
samt terminalhantering!

0
Anställda
0
Omsättning
0
Verksamhetsår

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.

För oss är det självklart med en verksamhet som genom¬syras av miljöhänsyn. 

Syftet med denna policy är att beskriva hur arbetet ska vara organiserat för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas

© 2023Direkt Logistik & Transport Sverige AB